เวียงท่ากาน
โบราณสถานเวียงท่ากาน และแหล่งความรู้ล้านนาคดีศึกษา

โบราณสถานวัดต้นกอก

18 เมษายน 2014

กลุ่มโบราณสถานวัดต้นกอก ตั้งอยู่นอกเมืองเวียงท่ากานทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 450 เมตร ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของตำบลบ้านกลาง หมู่ที่ 7 อำเภอสันป่าตอง มีถนนลาดยางสายที่ตัดผ่านกลางบ้านท่ากานและบ้านต้นกอกไปยังบ้านทุ่งเสี้ยวตัดผ่านกลางวัด โดยมีบ้านต้นกอกตั้งอยู่ทางขวามือ ทางด้านนี้มีอุโบสถหลังใหม่ของวัดตั้งอยู่ทางด้านหลังเจดีย์ ห่างจากเจดีย์ประมาณ 30 กว่าเมตร เว็บมาสเตอร์@เวียงท่ากานนอกจากจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับโบราณสถานเวียงท่ากานแล้ว เรายังพยายามนำเสนอเนื้อหาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางล้านนาคดีแขนงต่างๆ ทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี ฯลฯ โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งข้อมูลค้นคว้าสำคัญทางด้านนี้โดยเฉพาะMore Posts

โบราณสถานวัดพระเจ้าก่ำ

18 เมษายน 2014

กลุ่มโบราณสถานวัดพระเจ้าก่ำ ตั้งอยู่บริเวณมุมเมืองด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยเนินดินโบราณสถาน 2 เนิน ตั้งอยู่ชายเมืองติดกับทุ่งนา เว็บมาสเตอร์@เวียงท่ากานนอกจากจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับโบราณสถานเวียงท่ากานแล้ว เรายังพยายามนำเสนอเนื้อหาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางล้านนาคดีแขนงต่างๆ ทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี ฯลฯ โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งข้อมูลค้นคว้าสำคัญทางด้านนี้โดยเฉพาะMore Posts

โบราณสถานวัดหัวข่วง

18 เมษายน 2014

โบราณสถานแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองค่อนไปทางทิศตะวันออกเล็กน้อย การเดินทางไปยังโบราณสถาน ไปตามถนนสายที่ตัดผ่านกลางหมู่บ้านแยกเข้าซอย ๔ ทางฝั่งตรงข้ามกับตลาด (กาดแลง) ถนนสายนี้ตัดตรงไปยังฌาปนสถานประจำหมู่บ้านและหมู่บ้านพระเจ้าทองทิพย์ เดินทางไปตามถนนสายนี้ประมาณ ๕๐ เมตร จะเห็นโบราณสถานตั้งอยู่ทางด้านขวามือ มีถนนล้อมรอบทุกด้าน เว็บมาสเตอร์@เวียงท่ากานนอกจากจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับโบราณสถานเวียงท่ากานแล้ว เรายังพยายามนำเสนอเนื้อหาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางล้านนาคดีแขนงต่างๆ ทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี ฯลฯ โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งข้อมูลค้นคว้าสำคัญทางด้านนี้โดยเฉพาะMore Posts

โบราณสถานวัดต้นโพธิ์

18 เมษายน 2014

กลุ่มโบราณสถานแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณมุมเมืองทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากแนวกำแพงเมืองชั้นในประมาณ 30 เมตร แนวคันดินทางด้านทิศตะวันตกของโบราณสถานข้ามไปยังหมู่บ้านต้นกอกได้ การเดินทางไปถึงโบราณสถาน เมื่อเข้ามาถึงตัวเมืองทางด้านหน้า เลี้ยวขวาเข้าซอย 2 จะมีทางแยกเข้า ตัดผ่านกลางกลุ่มโบราณสถาน ตรงไปยังกำแพงเมืองชั้นใน ข้ามคุเมืองด้านหน้าไปจะพบกลุ่มโบราณสถานวัดต้นกอก ในเขตบ้านต้นกอก เว็บมาสเตอร์@เวียงท่ากานนอกจากจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับโบราณสถานเวียงท่ากานแล้ว เรายังพยายามนำเสนอเนื้อหาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางล้านนาคดีแขนงต่างๆ ทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี ฯลฯ โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งข้อมูลค้นคว้าสำคัญทางด้านนี้โดยเฉพาะMore Posts

โบราณสถานวัดพระอุโบสถ

18 เมษายน 2014

โบราณสถานกลุ่มนี้ตั้งอยู่ในตัวเมืองท่ากาน บริเวณมุมเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากแนวกำแพงเมือง (กำแพงดินชั้นใน) ประมาณ 50 เมตร ปัจจุบันมีพระอุโบสถหลังใหม่สร้างทับหลังเดิม จึงเรียกกันว่า “วัดพระอุโบสถ” เว็บมาสเตอร์@เวียงท่ากานนอกจากจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับโบราณสถานเวียงท่ากานแล้ว เรายังพยายามนำเสนอเนื้อหาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางล้านนาคดีแขนงต่างๆ ทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี ฯลฯ โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งข้อมูลค้นคว้าสำคัญทางด้านนี้โดยเฉพาะMore Posts

โบราณสถานวัดกลางเมือง

18 เมษายน 2014

กลุ่มโบราณสถานวัดกลางเมืองเป็นกลุ่มโบราณสถานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเวียงท่ากาน มีเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณกลางเมือง และนับว่าเป็นโบราณสถานที่มีผู้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวัฒนธรรมแบบหริภุญไชยต่อเนื่องกับวัฒนธรรมล้านนามาแล้วหลายกลุ่ม เว็บมาสเตอร์@เวียงท่ากานนอกจากจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับโบราณสถานเวียงท่ากานแล้ว เรายังพยายามนำเสนอเนื้อหาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางล้านนาคดีแขนงต่างๆ ทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี ฯลฯ โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งข้อมูลค้นคว้าสำคัญทางด้านนี้โดยเฉพาะMore Posts

เวียงท่ากานกับผลการศึกษา

18 เมษายน 2014

นอกจากหลักฐานทางด้านเอกสารที่แสดงถึงความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดของเวียงท่ากาน หริภุญไชยและล้านนาแล้ว ยังสามารถศึกษาถึงลักษณะเด่นของหริภุญไชยได้ก็คือ เว็บมาสเตอร์@เวียงท่ากานนอกจากจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับโบราณสถานเวียงท่ากานแล้ว เรายังพยายามนำเสนอเนื้อหาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางล้านนาคดีแขนงต่างๆ ทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี ฯลฯ โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งข้อมูลค้นคว้าสำคัญทางด้านนี้โดยเฉพาะMore Posts

ความสัมพันธ์ของเวียงท่ากานกับล้านนา

14 เมษายน 2014

เวียงท่ากานมีความเจริญและเสื่อมควบคู่ไปกับหริภุญไชย ในฐานะของเมืองหน้าด่าน เมื่อพญาเม็งรายตีเมืองหริภุญไชยได้ เวียงท่ากานก็ตกไปเป็นเมืองขึ้นของล้านนาด้วยเช่นกัน เว็บมาสเตอร์@เวียงท่ากานนอกจากจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับโบราณสถานเวียงท่ากานแล้ว เรายังพยายามนำเสนอเนื้อหาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางล้านนาคดีแขนงต่างๆ ทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี ฯลฯ โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งข้อมูลค้นคว้าสำคัญทางด้านนี้โดยเฉพาะMore Posts

ความสัมพันธ์ของเวียงท่ากานกับหริภุญไชย

14 เมษายน 2014

แคว้นหริภุญไชย เป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยกลุ่มของเมืองที่กระจายอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน และบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำวังในเขตอำเภอเมือง และอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีเมืองลำพูนหรือหริภุญไชยเป็นศูนย์กลาง เว็บมาสเตอร์@เวียงท่ากานนอกจากจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับโบราณสถานเวียงท่ากานแล้ว เรายังพยายามนำเสนอเนื้อหาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางล้านนาคดีแขนงต่างๆ ทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี ฯลฯ โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งข้อมูลค้นคว้าสำคัญทางด้านนี้โดยเฉพาะMore Posts

ประวัติความเป็นมา

14 เมษายน 2014

เวียงท่ากานหรือสมัยก่อนเรียกกันว่า พันนาทะการเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอาณาจักรหริภุญไชย  มีอายุมากกว่า 1,200 ปี เชื่อกันว่าเวียงท่ากานคงจะเริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าอาทิตยราชกษัตริย์แห่งแคว้นหริภุญไชย ในราวพุทธศตวรรษที่ 13 ซึ่งจะเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีความสำคัญเมืองหนึ่งของแคว้นหริภุญไชย เว็บมาสเตอร์@เวียงท่ากานนอกจากจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับโบราณสถานเวียงท่ากานแล้ว เรายังพยายามนำเสนอเนื้อหาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางล้านนาคดีแขนงต่างๆ ทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี ฯลฯ โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งข้อมูลค้นคว้าสำคัญทางด้านนี้โดยเฉพาะMore Posts