เวียงท่ากานกับผลการศึกษา เวียงท่ากานในปัจจุบัน สาเหตุเวียงท่ากานร้าง เวียงท่ากานสมัยล้านนา เวียงท่ากานสมัยหริภุญไชย
เวียงท่ากานกับผลการศึกษา

เวียงท่ากานกับผลการศึกษา

นอกจากหลักฐานทางด้านเอกสาร ที่แสดงถึงความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดของเวียงท่ากานกับหริภุญไชยและล้านนาแล้วยังสามารถศึกษาถึงลักษณะเด่นของหริภุญไชยได้ก็คือ

เวียงท่ากานในปัจจุบัน

เวียงท่ากานในปัจจุบัน

เมืองโบราณ เวียงท่ากาน ตั้งอยู่ในเขตบ้านท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ คำว่า “ท่ากาน” ชาวบ้านเล่าว่า มาจาก “ต๊ะก๋า”

สาเหตุเวียงท่ากานร้าง

สาเหตุเวียงท่ากานร้าง

“เวียงท่ากาน” เริ่มเป็นที่รู้จักในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยชมรมศึกษาวัฒนธรรม – โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรค้นพบเป็นครั้งแรก

เวียงท่ากานสมัยล้านนา

เวียงท่ากานสมัยล้านนา

เวียงท่ากานมีความเจริญและความเสื่อมควบคู่กับหริภุญไชยในฐานะเมืองหน้าด่าน เมื่อพญามังรายตีเมืองหริภุญไชยได้เวียงท่ากานก็ตกเป็นเมืองขึ้นของล้านนาด้วยเช่นกัน

เวียงท่ากานสมัยหริภุญไชย

เวียงท่ากานสมัยหริภุญไชย

จากหลักฐานทางด้านเอกสารและตำนานหลายฉบับ เช่น ตำนานมูลศาสนา พงศาวดารโยนก และตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่

การศึกษาค้นคว้าที่เวียงท่ากาน

การศึกษาค้นคว้าที่เวียงท่ากาน

ปี พ.ศ.๒๕๐๘ มีการค้นพบเมืองเวียงท่ากานเป็นครั้งแรก โดยชมรมศึกษาวัฒนธรรมโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เวียงท่ากาน

เวียงท่ากาน

เวียงท่ากานหรือสมัยก่อนเรียกกันว่า พันนาทะการเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอาณาจักรหริภุญไชย มีอายุมากกว่า 1,200 ปี

© 2014 . All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.